စကားေျပာျခင္းက ပင္ကိုယ္စရိုက္သို ့

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။ ။ စကားေျပာျခင္းက ပင္ကိုယ္စရိုက္သို ့ စာရြီးဆရာ။  ။ စံလင္း (ဦးရာဇ္ျမီ) စာအမ်ိဳးအစား။  ။ ဘ၀ေအာင္ျမင္မွဳ နည္းလမ္းစု- တက္က်မ္းစာပီ အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရြက္ႏုျပန္ေက ဆြတ္ခူးစားတတ္ေတ ဆိတ္မ၊ ဆိတ္ထီးၾကီးရို ့၀ိုင္းရံထားျခင္းခံနိန္ရေရ ရခိုင္ေမာ္ဒန္စာပီေလာကမွာ တြိဖို ့ခက္ခဲလြန္းေရ စာအမ်ိဳးအစား Dialectic way of reasoning ကို ရခိုင့္အျမင္နန္ ့ခ်ဥ္းကပ္ပနာ ပုံေဖာ္ထားေရ စာအုပ္ျဖစ္လို ့ အသစ္ကို ၾကိဳက္ေတ ရခိုင္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ရို ့ဖတ္ၾကည့္ထားသင့္ေရ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္။