၀ံလက္ပ်ိဳရို ့သုခုမေရာင္နီ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Poetry

စာအုပ္နာေမ။ ။ ၀ံလက္ပ်ိဳရို ့သုခုမေရာင္နီ စာရြီးဆရာ။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာသည္ ၂၁ ေယာက္ စာအမ်ိဳးအစား။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာ အေၾကာင္းအရာ။ ။ မ်က္ေမွာက္ရခိုင့္ဘ၀ ရခိုင့္ခံစားခ်က္ ရခိုင့္အျမင္တိ ထင္ဟပ္နိန္ေရ ရခိုင္ရို ့ပစၥကၡစင္ျမင့္ထက္က ကဗ်ာပန္းဖူးေခ်တိပြင့္လန္းလာျခင္း    

၀ံသ- အကၡရာမ်ဥ္း

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။ ။ အကၡရာမ်ဥ္း ကဗ်ာသည္ (၀ါ) ကဗ်ာဆရာ။ ။ ၀ံသ စာအမ်ိဳးအစား။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္သရုပ္မွန္ကဗ်ာ အေၾကာင္းအရာ။ ။ ဂနိေခတ္ ရခိုင္သမိုင္းစင္ျမင့္ထက္က ရကၡိဳင္ရို ့၀န္းက်င္ေလာကနန္ ့ဆက္စပ္ေတ ကိစၥရပ္တိ