သုညလြယ္အိတ္

Posted on Leave a commentPosted in Books, Poetry

စာအုပ္နာေမ။ ။ သုညလြယ္အိတ္ စာရြီးဆရာ။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာသည္ရို ့စုေပါင္းရြီးဖြဲ ့ထားေရ။ စာအမ်ိဳးအစား။ ။ ရခိုင္ရို ့ရွင္သန္ျဖတ္သန္းလားနိန္ရေရ ဂနိေခတ္ကာလစင္ျမင့္ထက္မွာ ပြင့္အန္က်လာေရ ေခတ္ခံစားမွဳ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာတိ    

၀ံလက္ပ်ိဳရို ့သုခုမေရာင္နီ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Poetry

စာအုပ္နာေမ။ ။ ၀ံလက္ပ်ိဳရို ့သုခုမေရာင္နီ စာရြီးဆရာ။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာသည္ ၂၁ ေယာက္ စာအမ်ိဳးအစား။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာ အေၾကာင္းအရာ။ ။ မ်က္ေမွာက္ရခိုင့္ဘ၀ ရခိုင့္ခံစားခ်က္ ရခိုင့္အျမင္တိ ထင္ဟပ္နိန္ေရ ရခိုင္ရို ့ပစၥကၡစင္ျမင့္ထက္က ကဗ်ာပန္းဖူးေခ်တိပြင့္လန္းလာျခင္း    

ႏွင္းရည္ပူ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Poetry

စာအုပ္နာေမ။  ။ ႏွင္းရည္ပူ စာရြီးဆရာ။  ။ ကဗ်ာဆရာေပါင္းခ်ဴပ္ အေၾကာင္းအရာ။  ။ ေမာ္ဒန္ရခိုင္ကဗ်ာစုစည္းထားမွဳ စာျမည္း။  ။ ရခိုင္ရို ့ဘ၀၊ ရခိုင့္ခံစားခ်က္နန္ ့ရခိုင့္အယူအဆ ထြက္ေပါက္ရွာျခင္းကို တြိခ်င္ေက ေဒကဗ်ာစာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ရခိုင့္သရုပ္မွန္စာပီ (Arakanese Literature Realism) ကို မ႑ိဳင္ထူျပထားေရ ျပည္သူ ့ကဗ်ာတိျဖစ္ပါေရ။  

စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ေျမာက္ဦးကဘီလူး

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Poetry, Politics

  စာအုပ္နာေမ။  ။ စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ေျမာက္ဦးကဘီလူး ကေလာင္သွ်င္။  ။ ေျမာက္ဦးကဘီလူး အေၾကာင္းအရာ။  ။ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ စာပီ၊ အေတြးအေခၚ၊ ႏိုင္ငံရီးအျမင္တိ ေပါင္းစည္းေဖာ္ျပထားမွဳ စာျမည္း။ ။ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်အတြက္ အားဆီးတခြက္ျဖစ္လာႏိုင္စီေရ အရြီးအသားတိကို တြိရဖို ့ျဖစ္ေတပိုင္ စုိင္းစားေတြးေခၚစရာေခ်တိကိုေလ့ ခ်န္ထားပီးႏိုင္ေရ စာပီလက္ရာေခ်တခု   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက download လုပ္လိုက္ပါ။      

အိမ္-ရခိုင္ကဗ်ာစင္းသီး

Posted on Leave a commentPosted in Books, Poetry

  နာေမ။  ။ အိမ္- ရခိုင္ကဗ်ာစင္းသီး ကဗ်ာဆရာ။ ။ ခိုင္ထြီး အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရခိုင့္ဘ၀၊ ရခိုင့္ခံစားခ်က္၊ ရခိုင့္အယူအဆ၊ ရခိုင့္အျမင္တိ ထင္ဟပ္ထားေရ ရခိုင္ကဗ်ာစင္းသီးတိ ထုဆစ္ဖြဲ ့သီထားျခင္း စာျမည္း။  ။ စာပီေရ အလွတရားကို ရွာေဖြေရပိုင္ သစၥာတရားကိုေလ့ ရွာေရ။ မ်က္ေမွာက္အက်ပ္အတည္းကရုန္းထြက္လားႏိုင္ဖို ့ ႏိုင္ငံရီးထြက္ေပါက္အိုင္ဒီယာလိုဂ်ီတခုမွာ အျခီခံျပီးေက ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေတ စာပီရီစီးေၾကာင္းၾကီးတိကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက ကဗ်ာတိစြာ စကားလုံးတိတိုေကေလ့ အဓိပၸါယ္ကေလးနက္ေတ။ စိန္ခဲျမခဲပိုင္ တန္ဖိုးဟိေရ။ ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္လူမ်ိဳးလြတ္လပ္ျခင္းအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္လာကတ္ေတ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ယွားမွဳမွာ ကဗ်ာဆရာရို ့၏အခန္းက႑က အေရးၾကီးေရ နိန္ရာမွာဟိနိန္ေရ။ ရခိုင္ျပည္သူလူထုကို စိတ္ခြန္အားပီးႏိုင္ေရ ခိုင္ထြီး၏ အိမ္-ရခိုင္ကဗ်ာစင္းသီး စာအုပ္ေခ်က ရခိုင္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ကို အဟာရတခုခုပီးႏိုင္ဖို ့စြာက အမွန္ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ျပီးေက download လုပ္ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။    

ျခဳပ္ရိုးတမွ်င္ဧ့အလင္း- ၀ံသ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Poetry

  စာအုပ္နာေမ။  ။ ျခဳပ္ရိုးတမွ်င္ဧ့အလင္း ကဗ်ာဆရာ။  ။ ၀ံသ အေၾကာင္းအရာ။  ။ ေမာ္ဒန္ရခိုုင္ကဗ်ာ စာျမည္း။  ။ ရခိုင့္အျမင္ ရခိုင့္အယူအဆ ရခိုင့္ဘ၀ ရခိုင့္ဒႆနရို ့ကို စကားလုံးတိနန္ ့ခင္းက်င္းျပသထားျခင္း   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ download လုပ္လိုက္ကတ္ပါ။

ကႏၱာရႏွင္းစက္ျခီရာ- ၀ံသ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Poetry

စာအုပ္နာေမ။ ။ ကႏၱာရႏွင္းစက္ျခီရာ ကဗ်ာဆရာ။  ။ ၀ံသ အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရခိုင္ျပည္သူတိအတြက္ ရခိုင္သားက ရခိုင့္ဘ၀ခံစားခ်က္နန္ ့ပုံေဖာ္ထုဆစ္ထားေရ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာတိ   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ download လုပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။    

ေက်ာက္ျခဳပ္ရိုးတိ ျပီနီေရျမိဳ ့- ၀ါသု

Posted on Leave a commentPosted in Books, Poetry

စာအုပ္နာေမ။  ။ ေက်ာက္ျခဳပ္ရိုးတိ ျပီနီေရျမိဳ ့ အေၾကာင္းအရာ။ ။ ေမာ္ဒန္ရခိုင္ကဗ်ာ ကဗ်ာဆရာ။ ။ ၀ါသု စာျမည္း။ ။ ရခိုင္ရင္ဘတ္ကထြက္က်လာပနာ ရခိုင္ခံစားခ်က္နန္ ့ဖြဲ ့သီထားေရ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအတြက္ ကဗ်ာတိ    

ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာေပါင္းခ်ဴပ္

Posted on Leave a commentPosted in Books, Poetry

  စာအုပ္နာေမ။ ။ ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္ အေၾကာင္းအရာ။ ။ ေမာ္ဒန္ရခိုင္ကဗ်ာတိသီးသန္ ့စုစည္းထားမွဳ စီစိုင္သူ။ ။ ရခိုင္လွျမင့္