ရခိုင္ကဗ်ာနန္ ့ရခိုင္အေတြးအေခၚ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Politics

  စာအုပ္နာေမ။  ရခိုင္ကဗ်ာနန္ ့ရခိုင္အေတြးအေခၚ စာရီးဆရာ။  ဆရာစံေက်ာ္ထြန္း စာျမည္း။ ရခိုင့္စာပီအဆီအႏွစ္တိျဖစ္ေတ ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားတိကို ရွင္းျပထားပနာ ရကၡိဳင့္မ႑ိဳင္ ရခိုင္အေတြးအေခၚတိကို ေဖာ္ျပထားပါေရ။ ရခိုင္စာပီေလ့လာသူရုိ ့နန္ ့ႏိုင္ငံရီးေတာ္လွန္ရီးသမားရို ့ဖတ္သင့္ေရ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ Download လုပ္ႏိုင္ပါေရ။