ခ်စ္ျခင္းနန္ ့ဖြဲ ့ေႏွာင္ရစ္ေသာအခါ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။   ။ ခ်စ္ျခင္းနန္ ့ဖြဲ ့ေႏွာင္ရစ္ေသာအခါ စာရြီးဆရာ။  ။ စံလင္း (ဦးရာဇ္ျမီ) စာအမ်ိဳးအစား။ ရခိုင့္ဘ၀သရုပ္မွန္ အခ်စ္၀ထု    

စကားေျပာျခင္းက ပင္ကိုယ္စရိုက္သို ့

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။ ။ စကားေျပာျခင္းက ပင္ကိုယ္စရိုက္သို ့ စာရြီးဆရာ။  ။ စံလင္း (ဦးရာဇ္ျမီ) စာအမ်ိဳးအစား။  ။ ဘ၀ေအာင္ျမင္မွဳ နည္းလမ္းစု- တက္က်မ္းစာပီ အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရြက္ႏုျပန္ေက ဆြတ္ခူးစားတတ္ေတ ဆိတ္မ၊ ဆိတ္ထီးၾကီးရို ့၀ိုင္းရံထားျခင္းခံနိန္ရေရ ရခိုင္ေမာ္ဒန္စာပီေလာကမွာ တြိဖို ့ခက္ခဲလြန္းေရ စာအမ်ိဳးအစား Dialectic way of reasoning ကို ရခိုင့္အျမင္နန္ ့ခ်ဥ္းကပ္ပနာ ပုံေဖာ္ထားေရ စာအုပ္ျဖစ္လို ့ အသစ္ကို ၾကိဳက္ေတ ရခိုင္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ရို ့ဖတ္ၾကည့္ထားသင့္ေရ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္။  

၀ံသ- အကၡရာမ်ဥ္း

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။ ။ အကၡရာမ်ဥ္း ကဗ်ာသည္ (၀ါ) ကဗ်ာဆရာ။ ။ ၀ံသ စာအမ်ိဳးအစား။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္သရုပ္မွန္ကဗ်ာ အေၾကာင္းအရာ။ ။ ဂနိေခတ္ ရခိုင္သမိုင္းစင္ျမင့္ထက္က ရကၡိဳင္ရို ့၀န္းက်င္ေလာကနန္ ့ဆက္စပ္ေတ ကိစၥရပ္တိ    

ႏွင္းရည္ပူ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Poetry

စာအုပ္နာေမ။  ။ ႏွင္းရည္ပူ စာရြီးဆရာ။  ။ ကဗ်ာဆရာေပါင္းခ်ဴပ္ အေၾကာင္းအရာ။  ။ ေမာ္ဒန္ရခိုင္ကဗ်ာစုစည္းထားမွဳ စာျမည္း။  ။ ရခိုင္ရို ့ဘ၀၊ ရခိုင့္ခံစားခ်က္နန္ ့ရခိုင့္အယူအဆ ထြက္ေပါက္ရွာျခင္းကို တြိခ်င္ေက ေဒကဗ်ာစာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ရခိုင့္သရုပ္မွန္စာပီ (Arakanese Literature Realism) ကို မ႑ိဳင္ထူျပထားေရ ျပည္သူ ့ကဗ်ာတိျဖစ္ပါေရ။  

ရခိုင္၀ယ္ေရာင္းဘားဘာအယ္လ္ဘမ္

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။  ။ ရခိုင္၀ယ္ေရာင္းဘားဘာ အယ္လ္ဘမ္ စာရြီးဆရာမ။  ။ ပံသုခင္ (ရခိုင္ျပည္) အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရခိုင္၀ထုတိုတိ ဖန္တီးထားမွဳ စာျမည္း။  ။ ရခိုင္ရသစာပီလိုင္းကို အားသန္ေရ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ရို ့အၾကိဳက္တြိႏိုင္ေရ အရြီးအသားတိနန္ ့ထုဆစ္ထားေရ စာအုပ္ေကာင္း   ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။  

ရခိုင္စာေပခရီး

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။  ။ ရခိုင္စာေပခရီး စာရြီးဆရာ။  ။ အရွင္ေကာသလႅ (ဂေ၀သီ) အေၾကာင္းအရာ။   ။ ရခိုင္စာပီသမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာရြီးသားတင္ျပထားျခင္း စာျမည္း။  ။ ရခိုင္စာပီသမိုင္းကို ခေရစိတြင္းက်သိခ်င္ေကေတာ့ ေဒစာအုပ္ကိုဖတ္သင့္ေရလို ့အၾကံျပဳပါေရ။ ေ၀သာလီေခတ္မွာ ရကၡ၀ဏၰအကၡရာကို သုံးစြဲျပီးေက ရခိုင့္စာပီခရီး ၾသဇာအရွိန္အ၀ါျမင့္မားပါလတ္ျခင္းကို ေဒစာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားျခင္းက ရခိုင္ရို ့စာပီစြာ ကမၻာ့အဆင့္၀င္စာပီတခုျဖစ္ခေၾကာင္းကို သက္သီခံထားျခင္းေလ့ျဖစ္ပါေရ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။  

စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ေျမာက္ဦးကဘီလူး

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Poetry, Politics

  စာအုပ္နာေမ။  ။ စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ေျမာက္ဦးကဘီလူး ကေလာင္သွ်င္။  ။ ေျမာက္ဦးကဘီလူး အေၾကာင္းအရာ။  ။ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ စာပီ၊ အေတြးအေခၚ၊ ႏိုင္ငံရီးအျမင္တိ ေပါင္းစည္းေဖာ္ျပထားမွဳ စာျမည္း။ ။ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်အတြက္ အားဆီးတခြက္ျဖစ္လာႏိုင္စီေရ အရြီးအသားတိကို တြိရဖို ့ျဖစ္ေတပိုင္ စုိင္းစားေတြးေခၚစရာေခ်တိကိုေလ့ ခ်န္ထားပီးႏိုင္ေရ စာပီလက္ရာေခ်တခု   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက download လုပ္လိုက္ပါ။      

ရခိုင္သားၾကီးဘားသို ့ပီးစာ- ရိုးမလူ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

  စာအုပ္နာေမ။  ။ ရခိုင္သားၾကီးဘားသို ့ပီးစာ စာရြီးဆရာ။   ။ ရိုးမလူ အေၾကာင္းအရာ။ ရသဖြဲ ့၊ မိတၱာဖြဲ ့၊ ဆုံးမစာပုံစံမ်ိဳး၊ ဗဟုသုတရစရာအေၾကာင္းအရာေပါင္းစုံပါေရ ေဆာင္းပါးအက္ေဆးေခ်တိစုစည္းထားမွဳ စာျမည္း။  ။ အိတ္ဖြင့္စာပီးျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတိကို ရသေျမာက္ေအာင္ရီးဖြဲ ့ထားေရ စာအုပ္ပါ။ ေမာ္ဒန္ရခိုင့္ရသစာပီအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ထက္ပိုေရ စာအုပ္ေခ်တစ္အုပ္ျဖစ္နိန္လို ့ဖတ္ၾကည့္ကတ္ပါ။    

ဘ၀သစ္ရခိုင္- ရခိုင္လွျမင့္

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။  ။ ဘ၀သစ္ရခိုင္ စာရြီးဆရာ။  ။ ရခိုင္လွျမင့္ အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရခိုင္ရသစာပီသမိုင္းမွာ မွတ္တိုင္တခုလို ့ေျပာႏိုင္ေရ ရသစာပီေဆာင္းပါးစာမူတိ စုစည္းပုံႏွိပ္ထားေရ စာအုပ္ေခ်ျဖစ္ပါေရ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ download လုပ္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။    

ျခဳပ္ရိုးတမွ်င္ဧ့အလင္း- ၀ံသ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Poetry

  စာအုပ္နာေမ။  ။ ျခဳပ္ရိုးတမွ်င္ဧ့အလင္း ကဗ်ာဆရာ။  ။ ၀ံသ အေၾကာင္းအရာ။  ။ ေမာ္ဒန္ရခိုုင္ကဗ်ာ စာျမည္း။  ။ ရခိုင့္အျမင္ ရခိုင့္အယူအဆ ရခိုင့္ဘ၀ ရခိုင့္ဒႆနရို ့ကို စကားလုံးတိနန္ ့ခင္းက်င္းျပသထားျခင္း   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ download လုပ္လိုက္ကတ္ပါ။