သုညလြယ္အိတ္

Posted on Leave a commentPosted in Books, Poetry

စာအုပ္နာေမ။ ။ သုညလြယ္အိတ္ စာရြီးဆရာ။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာသည္ရို ့စုေပါင္းရြီးဖြဲ ့ထားေရ။ စာအမ်ိဳးအစား။ ။ ရခိုင္ရို ့ရွင္သန္ျဖတ္သန္းလားနိန္ရေရ ဂနိေခတ္ကာလစင္ျမင့္ထက္မွာ ပြင့္အန္က်လာေရ ေခတ္ခံစားမွဳ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာတိ    

ခ်စ္ျခင္းနန္ ့ဖြဲ ့ေႏွာင္ရစ္ေသာအခါ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။   ။ ခ်စ္ျခင္းနန္ ့ဖြဲ ့ေႏွာင္ရစ္ေသာအခါ စာရြီးဆရာ။  ။ စံလင္း (ဦးရာဇ္ျမီ) စာအမ်ိဳးအစား။ ရခိုင့္ဘ၀သရုပ္မွန္ အခ်စ္၀ထု    

စကားေျပာျခင္းက ပင္ကိုယ္စရိုက္သို ့

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။ ။ စကားေျပာျခင္းက ပင္ကိုယ္စရိုက္သို ့ စာရြီးဆရာ။  ။ စံလင္း (ဦးရာဇ္ျမီ) စာအမ်ိဳးအစား။  ။ ဘ၀ေအာင္ျမင္မွဳ နည္းလမ္းစု- တက္က်မ္းစာပီ အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရြက္ႏုျပန္ေက ဆြတ္ခူးစားတတ္ေတ ဆိတ္မ၊ ဆိတ္ထီးၾကီးရို ့၀ိုင္းရံထားျခင္းခံနိန္ရေရ ရခိုင္ေမာ္ဒန္စာပီေလာကမွာ တြိဖို ့ခက္ခဲလြန္းေရ စာအမ်ိဳးအစား Dialectic way of reasoning ကို ရခိုင့္အျမင္နန္ ့ခ်ဥ္းကပ္ပနာ ပုံေဖာ္ထားေရ စာအုပ္ျဖစ္လို ့ အသစ္ကို ၾကိဳက္ေတ ရခိုင္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ရို ့ဖတ္ၾကည့္ထားသင့္ေရ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္။  

၀ံလက္ပ်ိဳရို ့သုခုမေရာင္နီ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Poetry

စာအုပ္နာေမ။ ။ ၀ံလက္ပ်ိဳရို ့သုခုမေရာင္နီ စာရြီးဆရာ။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာသည္ ၂၁ ေယာက္ စာအမ်ိဳးအစား။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာ အေၾကာင္းအရာ။ ။ မ်က္ေမွာက္ရခိုင့္ဘ၀ ရခိုင့္ခံစားခ်က္ ရခိုင့္အျမင္တိ ထင္ဟပ္နိန္ေရ ရခိုင္ရို ့ပစၥကၡစင္ျမင့္ထက္က ကဗ်ာပန္းဖူးေခ်တိပြင့္လန္းလာျခင္း    

၀ံသ- အကၡရာမ်ဥ္း

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။ ။ အကၡရာမ်ဥ္း ကဗ်ာသည္ (၀ါ) ကဗ်ာဆရာ။ ။ ၀ံသ စာအမ်ိဳးအစား။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္သရုပ္မွန္ကဗ်ာ အေၾကာင္းအရာ။ ။ ဂနိေခတ္ ရခိုင္သမိုင္းစင္ျမင့္ထက္က ရကၡိဳင္ရို ့၀န္းက်င္ေလာကနန္ ့ဆက္စပ္ေတ ကိစၥရပ္တိ    

ဂႏၱ၀င္ကၾကိဳးနန္ ့ေမာ္ဒန္ကုထုံး

Posted on Leave a commentPosted in Books

စာအုပ္နာေမ။ ။ ဂႏၱ၀င္ကၾကိဳးနန္ ့ေမာ္ဒန္ကုထုံး စာရြီးဆရာ။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာဆရာ ၂၂ ေယာက္ ေပါင္းစုရြီးဖြဲ ့ထားမွဳ စာအမ်ိဳးအစားနန္ ့အေၾကာင္းအရာ။ ။ ရခိုင္ရို ့ရင္ဖတ္ ႏွလုံးသားနန္ ့စိတ္ခံစားမွဳတိကို ဖမ္းယူညိွဳ ့စားထားႏိုင္ေရ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာ  

ႏွင္းရည္ပူ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Poetry

စာအုပ္နာေမ။  ။ ႏွင္းရည္ပူ စာရြီးဆရာ။  ။ ကဗ်ာဆရာေပါင္းခ်ဴပ္ အေၾကာင္းအရာ။  ။ ေမာ္ဒန္ရခိုင္ကဗ်ာစုစည္းထားမွဳ စာျမည္း။  ။ ရခိုင္ရို ့ဘ၀၊ ရခိုင့္ခံစားခ်က္နန္ ့ရခိုင့္အယူအဆ ထြက္ေပါက္ရွာျခင္းကို တြိခ်င္ေက ေဒကဗ်ာစာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ရခိုင့္သရုပ္မွန္စာပီ (Arakanese Literature Realism) ကို မ႑ိဳင္ထူျပထားေရ ျပည္သူ ့ကဗ်ာတိျဖစ္ပါေရ။  

ရခိုင္၀ယ္ေရာင္းဘားဘာအယ္လ္ဘမ္

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။  ။ ရခိုင္၀ယ္ေရာင္းဘားဘာ အယ္လ္ဘမ္ စာရြီးဆရာမ။  ။ ပံသုခင္ (ရခိုင္ျပည္) အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရခိုင္၀ထုတိုတိ ဖန္တီးထားမွဳ စာျမည္း။  ။ ရခိုင္ရသစာပီလိုင္းကို အားသန္ေရ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ရို ့အၾကိဳက္တြိႏိုင္ေရ အရြီးအသားတိနန္ ့ထုဆစ္ထားေရ စာအုပ္ေကာင္း   ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။  

ရခိုင္စာေပခရီး

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။  ။ ရခိုင္စာေပခရီး စာရြီးဆရာ။  ။ အရွင္ေကာသလႅ (ဂေ၀သီ) အေၾကာင္းအရာ။   ။ ရခိုင္စာပီသမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာရြီးသားတင္ျပထားျခင္း စာျမည္း။  ။ ရခိုင္စာပီသမိုင္းကို ခေရစိတြင္းက်သိခ်င္ေကေတာ့ ေဒစာအုပ္ကိုဖတ္သင့္ေရလို ့အၾကံျပဳပါေရ။ ေ၀သာလီေခတ္မွာ ရကၡ၀ဏၰအကၡရာကို သုံးစြဲျပီးေက ရခိုင့္စာပီခရီး ၾသဇာအရွိန္အ၀ါျမင့္မားပါလတ္ျခင္းကို ေဒစာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားျခင္းက ရခိုင္ရို ့စာပီစြာ ကမၻာ့အဆင့္၀င္စာပီတခုျဖစ္ခေၾကာင္းကို သက္သီခံထားျခင္းေလ့ျဖစ္ပါေရ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။  

ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ ၁၉-၁၁

Posted on Leave a commentPosted in Books, Journals, Magazines, Politics

  ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနက ပုံႏွိပ္ထုတ္၀ီျဖန္ခ်ီေရ ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ 19/11 စာေစာင္။ သမိုင္းအၾကီြးကို ဆပ္ပီးျခင္းစြာ သူရဲေကာင္းရို ့အလုပ္။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို download လုပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။