၀ံသ- အကၡရာမ်ဥ္း

Posted on Posted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။ ။ အကၡရာမ်ဥ္း

ကဗ်ာသည္ (၀ါ) ကဗ်ာဆရာ။ ။ ၀ံသ

စာအမ်ိဳးအစား။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္သရုပ္မွန္ကဗ်ာ

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ဂနိေခတ္ ရခိုင္သမိုင္းစင္ျမင့္ထက္က ရကၡိဳင္ရို ့၀န္းက်င္ေလာကနန္ ့ဆက္စပ္ေတ ကိစၥရပ္တိ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *