ျခဳပ္ရိုးတမွ်င္ဧ့အလင္း- ၀ံသ

Posted on Posted in Books, Literature, Poetry

wanthapoembookcover

 

စာအုပ္နာေမ။  ။ ျခဳပ္ရိုးတမွ်င္ဧ့အလင္း

ကဗ်ာဆရာ။  ။ ၀ံသ

အေၾကာင္းအရာ။  ။ ေမာ္ဒန္ရခိုုင္ကဗ်ာ

စာျမည္း။  ။ ရခိုင့္အျမင္ ရခိုင့္အယူအဆ ရခိုင့္ဘ၀ ရခိုင့္ဒႆနရို ့ကို စကားလုံးတိနန္ ့ခင္းက်င္းျပသထားျခင္း

 

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ download လုပ္လိုက္ကတ္ပါ။

Download-PDF-Button1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *