စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ေျမာက္ဦးကဘီလူး

Posted on Posted in Books, Literature, Poetry, Politics

OgrefromMrauk-U

 

စာအုပ္နာေမ။  ။ စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ေျမာက္ဦးကဘီလူး

ကေလာင္သွ်င္။  ။ ေျမာက္ဦးကဘီလူး

အေၾကာင္းအရာ။  ။ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ စာပီ၊ အေတြးအေခၚ၊ ႏိုင္ငံရီးအျမင္တိ ေပါင္းစည္းေဖာ္ျပထားမွဳ

စာျမည္း။ ။ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်အတြက္ အားဆီးတခြက္ျဖစ္လာႏိုင္စီေရ အရြီးအသားတိကို တြိရဖို ့ျဖစ္ေတပိုင္ စုိင္းစားေတြးေခၚစရာေခ်တိကိုေလ့ ခ်န္ထားပီးႏိုင္ေရ စာပီလက္ရာေခ်တခု

 

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက download လုပ္လိုက္ပါ။

 

Download-PDF-Button1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *