ေက်ာက္ျခဳပ္ရိုးတိ ျပီနီေရျမိဳ ့- ၀ါသု

Posted on Posted in Books, Poetry

စာအုပ္နာေမ။  ။ ေက်ာက္ျခဳပ္ရိုးတိ ျပီနီေရျမိဳ ့

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ေမာ္ဒန္ရခိုင္ကဗ်ာ

ကဗ်ာဆရာ။ ။ ၀ါသု

စာျမည္း။ ။ ရခိုင္ရင္ဘတ္ကထြက္က်လာပနာ ရခိုင္ခံစားခ်က္နန္ ့ဖြဲ ့သီထားေရ ရခိုင္ျပည္သူလူထုအတြက္ ကဗ်ာတိ

 

Download-PDF-Button1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *