အိမ္-ရခိုင္ကဗ်ာစင္းသီး

Posted on Posted in Books, Poetry

KhaingHtweePoemBook

 

နာေမ။  ။ အိမ္- ရခိုင္ကဗ်ာစင္းသီး

ကဗ်ာဆရာ။ ။ ခိုင္ထြီး

အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရခိုင့္ဘ၀၊ ရခိုင့္ခံစားခ်က္၊ ရခိုင့္အယူအဆ၊ ရခိုင့္အျမင္တိ ထင္ဟပ္ထားေရ ရခိုင္ကဗ်ာစင္းသီးတိ ထုဆစ္ဖြဲ ့သီထားျခင္း

စာျမည္း။  ။ စာပီေရ အလွတရားကို ရွာေဖြေရပိုင္ သစၥာတရားကိုေလ့ ရွာေရ။ မ်က္ေမွာက္အက်ပ္အတည္းကရုန္းထြက္လားႏိုင္ဖို ့ ႏိုင္ငံရီးထြက္ေပါက္အိုင္ဒီယာလိုဂ်ီတခုမွာ အျခီခံျပီးေက ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေတ စာပီရီစီးေၾကာင္းၾကီးတိကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက ကဗ်ာတိစြာ စကားလုံးတိတိုေကေလ့ အဓိပၸါယ္ကေလးနက္ေတ။ စိန္ခဲျမခဲပိုင္ တန္ဖိုးဟိေရ။ ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္လူမ်ိဳးလြတ္လပ္ျခင္းအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္လာကတ္ေတ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ယွားမွဳမွာ ကဗ်ာဆရာရို ့၏အခန္းက႑က အေရးၾကီးေရ နိန္ရာမွာဟိနိန္ေရ။ ရခိုင္ျပည္သူလူထုကို စိတ္ခြန္အားပီးႏိုင္ေရ ခိုင္ထြီး၏ အိမ္-ရခိုင္ကဗ်ာစင္းသီး စာအုပ္ေခ်က ရခိုင္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ကို အဟာရတခုခုပီးႏိုင္ဖို ့စြာက အမွန္ပါ။

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ျပီးေက download လုပ္ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

Download-PDF-Button1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *