ရခိုင္၀ယ္ေရာင္းဘားဘာအယ္လ္ဘမ္

Posted on Posted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။  ။ ရခိုင္၀ယ္ေရာင္းဘားဘာ အယ္လ္ဘမ္

စာရြီးဆရာမ။  ။ ပံသုခင္ (ရခိုင္ျပည္)

အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရခိုင္၀ထုတိုတိ ဖန္တီးထားမွဳ

စာျမည္း။  ။ ရခိုင္ရသစာပီလိုင္းကို အားသန္ေရ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ရို ့အၾကိဳက္တြိႏိုင္ေရ အရြီးအသားတိနန္ ့ထုဆစ္ထားေရ စာအုပ္ေကာင္း

 

ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

Download-PDF-Button1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *