ရခိုင္စာေပခရီး

Posted on Posted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။  ။ ရခိုင္စာေပခရီး

စာရြီးဆရာ။  ။ အရွင္ေကာသလႅ (ဂေ၀သီ)

အေၾကာင္းအရာ။   ။ ရခိုင္စာပီသမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာရြီးသားတင္ျပထားျခင္း

စာျမည္း။  ။ ရခိုင္စာပီသမိုင္းကို ခေရစိတြင္းက်သိခ်င္ေကေတာ့ ေဒစာအုပ္ကိုဖတ္သင့္ေရလို ့အၾကံျပဳပါေရ။ ေ၀သာလီေခတ္မွာ ရကၡ၀ဏၰအကၡရာကို သုံးစြဲျပီးေက ရခိုင့္စာပီခရီး ၾသဇာအရွိန္အ၀ါျမင့္မားပါလတ္ျခင္းကို ေဒစာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားျခင္းက ရခိုင္ရို ့စာပီစြာ ကမၻာ့အဆင့္၀င္စာပီတခုျဖစ္ခေၾကာင္းကို သက္သီခံထားျခင္းေလ့ျဖစ္ပါေရ။

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။

Download-PDF-Button1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *