ရခိုင္ကဗ်ာနန္ ့ရခိုင္အေတြးအေခၚ

Posted on Posted in Books, Literature, Politics

RakhineKabyarHnuntRakhineAhTwaeAhKhor

 

စာအုပ္နာေမ။  ရခိုင္ကဗ်ာနန္ ့ရခိုင္အေတြးအေခၚ

စာရီးဆရာ။  ဆရာစံေက်ာ္ထြန္း

စာျမည္း။ ရခိုင့္စာပီအဆီအႏွစ္တိျဖစ္ေတ ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားတိကို ရွင္းျပထားပနာ ရကၡိဳင့္မ႑ိဳင္ ရခိုင္အေတြးအေခၚတိကို ေဖာ္ျပထားပါေရ။ ရခိုင္စာပီေလ့လာသူရုိ ့နန္ ့ႏိုင္ငံရီးေတာ္လွန္ရီးသမားရို ့ဖတ္သင့္ေရ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ပါ။

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ Download လုပ္ႏိုင္ပါေရ။

Download-PDF-Button1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *