ဘ၀သစ္ရခိုင္- ရခိုင္လွျမင့္

Posted on Posted in Books, Literature

newlifeofrakhinecover

စာအုပ္နာေမ။  ။ ဘ၀သစ္ရခိုင္

စာရြီးဆရာ။  ။ ရခိုင္လွျမင့္

အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရခိုင္ရသစာပီသမိုင္းမွာ မွတ္တိုင္တခုလို ့ေျပာႏိုင္ေရ ရသစာပီေဆာင္းပါးစာမူတိ စုစည္းပုံႏွိပ္ထားေရ စာအုပ္ေခ်ျဖစ္ပါေရ။

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ download လုပ္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။

Download-PDF-Button1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *