ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ

Posted on Posted in Books, Politics

SaraSanKTBookCover

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ

စာရီးဆရာ။ စံေက်ာ္ထြန္း (မဟာ၀ိဇၨာ)

စာျမည္း။ ဗမာက်ဴးေက်ာ္သူနယ္ခ်ဲ ့ကို ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ေရ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ယွားမွဳကို ဇာပိုင္လုပ္လားသင့္လဲဆိုစြာကို တင္ျပေဆြးေႏြးထားေရ ႏိုင္ငံရီးစာတမ္း

 

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ ေဒါင္းေလာ့ခ္လုပ္လိုက္ပါ။

Download-PDF-Button1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *