ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၃

Posted on Posted in Books, Politics

whatshallwedo3

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၃

စီစိုင္သူ။ ရခိုင္လွျမင့္

စာရီးဆရာ။ ေပါင္းခ်ဴပ္

စာျမည္း။ လက္ဟိကာလ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီး၊ ေတာ္လွန္ရီး၊ လူမွဳရီး၊ ယိုင္ေက်းမွဳစေရ ေဆာင္းပါးေကာင္း အျမင္အယူအဆေကာင္းတိကို စုစည္းတင္ျပထားျခင္း

 

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ ေဒါင္းလုပ္ခ္ လုပ္ႏိုင္ပါေရ။

Download-PDF-Button1

 

 

One thought on “ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၃

  1. ရခိုင္​့စာပီ..ရီးပံုရီးသားနည္​း..ကိုလည္​းတင္​ဇီခ်င္​ဘာ​ေရ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *