ကႏၱာရႏွင္းစက္ျခီရာ- ၀ံသ

Posted on Posted in Books, Poetry

wanthacover

စာအုပ္နာေမ။ ။ ကႏၱာရႏွင္းစက္ျခီရာ

ကဗ်ာဆရာ။  ။ ၀ံသ

အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရခိုင္ျပည္သူတိအတြက္ ရခိုင္သားက ရခိုင့္ဘ၀ခံစားခ်က္နန္ ့ပုံေဖာ္ထုဆစ္ထားေရ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာတိ

 

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ download လုပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။

 

Download-PDF-Button1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *